cần bao nhiêu tiền để thiết lập một nhà máy sản xuất đĩa lọc ở ấn độ