chế biến và tinh chế khoáng sản trong ngành công nghiệp sắt