nghiền nát người chiến thắng màu xanh vui mừng qatar