ngày nào chúng ta tìm thấy máy khai thác trong hội chợ bang canton